Riksbanken agerade för långsamt för att hejda inflationen i fjol, enligt en utvärdering gjord på uppdrag av riksdagens finansutskott.