Grästorp i Västergötland är den kommun i Sverige där villapriserna har stigit mest de senaste åren. I landet som helhet är ökningen betydligt måttligare.