Organisationer kan ovetandes dras in i eller drabbas av organiserad brottslighet, både inifrån och utifrån. SRS Security kan då hjälpa till med både operativa och rådgivande tjänster. – Misstänker man något är det viktigt att agera snabbt och klokt, säger Fredrik Janse, vd på SRS Security.