Samhället blir allt mer teknologiskt. Arbetsmarknaden är inget undantag och flera yrken befinner sig på fallrepet.