En mängd västländer har skickat stora mängder krigsmateriel till Ukraina. Här är ett urval av utrustningen och dess ekonomiska värde.