Svenskarnas matkassar har blivit 24 procent dyrare på två år, men prisökningstakten på årsbasis sjunker enligt SCB:s nya siffror.