Värme, nyttig mat och gott umgänge utmärker de platser i världen där människor lever länge. I Sverige ska du utbilda dig och flytta till en Stockholmsförort.