Hanza utökar och fördjupar sitt samarbete med Thermia, en leverantör av värmepumpar för geotermisk energi.