Kontraktstillverkaren Hanza föreslår att den utdelningen om 0,25 kronor per aktie ska ställas in.