Lund den 15 april 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar tillkännager idag att bolagets fas 2 studie med imlifidase i Guillain Barrés syndrom (GBS) är godkänd efter ansökan till regulatoriska myndigheter i Europa (Clinical Trial Application, CTA) samt etikprövningsnämnd.