Intäkterna möjliggör ökad utvecklingstakt av företagets projektportfölj Lund den 15 april 2019 – Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolaget har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Genovis AB (NASDAQ Stockholm: GENO).