Martin Nordh är en före detta polis som vill bekämpa penningtvätt med världens största databas med hot och risker. Han ser nu en snabb generationsväxling i kriminella kretsar där allt mer pengar tvättas i kryptovärlden.