Handicares intäkter uppgick till 68,8 miljoner euro (69,2) under fjärde kvartalet 2019.