Volvo Cars hör till de biltillverkare som har påverkats av handelskriget och ändrat i sitt produktionspussel för att undgå tullar. Därför expanderar USA-fabriken inte som planerat. Vilka konsekvenser öppningen mellan Kina och USA får är ännu för tidigt att säga.