Handelsbanken lyder Finansinspektionens uppmaning och stoppar tidigare förslag om utdelning om 5,50 kronor per aktie.