”Vi har nått fram till en form av tippingpoint” • 1.000 anställda berörs.