Det sker en välkommen omläggning av den svenska biståndspolitiken. Handel och investeringar ska ta en större plats. Biståndet ska villkoras i större utsträckning än tidigare.