Aktieförmögenheten är ojämnt fördelad i befolkningen, och stora delar av kapitalinkomsterna går till hushåll med redan höga inkomster.