Kristdemokraterna har valt Peter Kullgren till ny partisekreterare. Han har varit biträdande partisekreterare och valledare sedan 1 maj 2017.