Regeringen har utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten (EBM) med cirka 700 anställda. Han kommer närmast från samma position på Konkurrensverket.