Den blå ekonomin bär på en enorm avkastningspotential om vi närmar oss med respekt för vår planets framtid. Två tredjedelar av de enorma ekonomiska värden som finns i haven i form av fiskerier, transporter och turism är beroende av fungerande ekosystem.