Haldex har utsett Stephan Kulle till ny chef för regionen EMEA. Han efterträder Göran Jarl som lämnar ledningsgruppen…