Håkan Roos har, via Roosgruppen, köpt 86.732 A-aktier i Addlife där han är styrelseledamot för totalt 11,7 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.