Trots kraftiga avgiftshöjningar och indraget lånelöfte får de inte häva köp av nyproduktion.