Forskningsbolaget Guard Therapeutics meddelar övergripande resultat för Akita-studien i fas 2. I studien, som utvärderar läkemedelskandidaten RMC-035 för prevention av njurskador vid öppen hjärtkirurgi, ser bolaget en klinisk relevant förbättring i sekundära effektmått jämfört med placebo.