Kaunis Iron får fortsätta verksamheten. Men domstol begränsar företagets produktion.