Risk att produkterna innehåller rester av bekämpningsmedel.