En befolkning som krymper och brist på kvalificerad arbetskraft gör att Grekland inför en sexdagars arbetsvecka som ska gälla i många branscher. Men åtgärden kritiseras av fackförbund.