Det ljusnar för hushållen. Under ett år har nettotillgångarna vuxit med 1.783 miljarder kronor. Bakgrunden är kurslyft för aktier och fonder samtidigt som lånetillväxten stannat av.