På Scanias växellådsfabrik i Södertälje är män i majoritet. Men på toaletterna finns gratis mensskydd. – Jag tycker det betyder jättemycket…