Svenska gränspendlare som inte tillåtits åka till sina jobb i Norge väntar fortfarande på kompensationen från norska staten.