Så kom äntligen den svenska lagen om granskning av utländska uppköp, en följd av en EU-förordning från 2019. Nu vill det till att svenska myndigheter agerar rätt i framtiden. Alltså stoppar skyddsvärda företag från att bli uppköpta av fientliga aktörer i exempelvis Kina. Och ser till att alla andra uppköp får en smidig och snabb godkännandeprocess.