Många länder i Europa har valt att kraftigt sänka skatten på el för att stötta hushåll och företag under krisen. Trots löften om skattesänkningar har den svenska regeringen valt en annan linje och regeringens argument får nu bakläxa av flera ekonomer.