Grangex, som utvecklar svenska mineralprojekt, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på -12,9 miljoner kronor (-1,9).