Alexis Trolin ansvarig för att utveckla bolagets nya operativsystem för bilarna.