Trots pandemi och krisbudget – tros nu nå det högsta överskottet i modern tid.