Med Göran Persson som ordförande i Swedbank hamnar Finansinspektionen, FI, i ytterligare en jävsdiskussion. Men FI:s ordförande Sven-Erik Österberg, tidigare minister i Göran Perssons regering, har svårt att se att han skulle behöva jäva ut sig.