Brasilien försöker skapa en lag som förhindrar spridandet av ”fake news”, men möter starkt motstånd från techjättarna Google, Facebook och…