Nanosatellitbolaget Gomspace har beslutat om en företrädesemission på cirka 122 miljoner kronor till teckningskurs 1:30 kronor.