Den svenska tioårsräntan är, för tredje gången sedan millennieskiftet, lägre än styrräntan. De två tidigare var under eurokrisen och under finanskrisen. En viktig skillnad är att det vid de tillfällena fanns en ränta att sänka.