En internationell överenskommelse har träffats om att införa en bolagsskatt på minst 15 procent.