Det Investoranknutna riskkapitalbolaget EQT har lagt till Goldman Sachs och Morgan Stanley bland bolagets rådgivare i den strategiska översyn som kan komma att leda till en börsnotering.