Två miljoner uniträtter i GoldBlue AB är placerade på nya strategiska investerare och huvudägaren utnyttjar alla uniträtter för att teckna aktier. "Intresset för att teckna aktier i GoldBlues pågående företrädesemission är stort och vi har idag placerat 2.000.000 uniträtter på nya strategiska investerare.