Koncernen Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan.