Glycorex har beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 40 miljoner kronor.