Den globala flygtrafiken, mätt i RPK, steg 3,8 procent i september från samma period året innan.