Genom moderna kollektivavtal som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare stärks Sverige på den globala marknaden.