Läkemedelsbolaget Glaxosmithkline förvärvar det onkologifokuserade läkemedelsbolaget Tesaro för 5,1 miljarder dollar, motsvarande 46 miljarder kronor.