Girigheten firar nya triumfer mot kontrahenten rädslan. CNN Moneys Fear & Greed-index ligger fortfarande kvar på rädslans planhalva, men är upp rejält från frossanivåerna tidigare i oktober.