Giab, Godsinlösen Nordic, har beslutat genomföra ytterligare besparingsprogram för att nå stabilitet och uthållighet i verksamheten. Totalt beräknas besparingarna uppgå till 10-12 miljoner kronor på helårsbasis.